images/work.jpg

SPŠ Jedovnice obdržela od firmy Lear Corporation Czech Republic s.r.o. se sídlem ve Vyškově výraznou podporu ve formě daru síťového vybavení (switche, routery), vše od špičkové firmy Cisco. Získali jsme tím vybavení, na které bychom jinak finančně nedosáhli.

Tento materiál se vztahuje na provozní podmínky SPŠ Jedovnice pro vykonání přijímací a závěrečné zkoušky a je zpracován na základě materiálu MŠMT ze dne 6.5.2020.

Pohyb žáků se řídí těmito pokyny:

 Pro hodnocení žáků středních škol vedle vyhláškyč.211/2020 Sb.(dále jen vyhláška) platí i nadále pravidla pro hodnocení uvedená ve školském zákoně č.561/2004 Sb. (dále jen školský zákon). Obdobné platí i pro ta ustanovení vyhlášky č. 13/2005 Sb., která nejsou v rozporu s vyhláškou. Důležité je zopakovat následující.

ORGANIZACE UBYTOVÁNÍ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE PŘI SPŠ JEDOVNICE

  1. Oznamuji povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení (ke stažení na webu školy).
  2. Informace o provozu domova mládeže a vyhlášená hygienická opatření


Od pondělí 11. 5. 2020 je umožněna dobrovolná přítomnost žáků posledního ročníku ve škole s možností ubytování na domově mládeže.

Oprava bude zahájena začátkem května, a to v úseku od zatáčky u Vinotéky v Podhájí po budovu základní školy včetně komunikace okolo ní. V úseku zatáčka - bytovka Na Větřáku bude provoz sveden na polovinu vozovky a řízen semafory. Od křižovatky pod bytovkou bude zákaz vjezdu s výjimkou pro složky integrovného záchranného systému a pro osoby zde bydlící, vlastnící garáž nebo zde pracující.
Pro parkování učitelů a studentů SPŠ bude u bytovky otevřena brána na asfaltové hřiště.