Plán práce na měsíc září 2017
Termín Čas Úkol
1.9. 8:00 Teambuilding - Kroměříž
So 2.9.   Prezentace školy v blanenské nemocnici
Ne 3.9.    
Po 4.9. 8:00 Zahájení školního roku ve třídách, seznámení žáků se školním řádem, předpisy PO, CO, BOZP, řádem DM a ŠJ
      Plán DVPP na šk.r.2017/2018
      MZ - společná část MZ 2017 - opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu - SOŠ VOŠ Hybešova Boskovice - DT a PP dle rozpisu -matematika DT a ANJ PP
      Definitivní úprava rozvrhu
      Zavedení dokumentace DM
      Zavedení třídních knih
Út 5.9. 7:20 Zahájení výuky dle rozvrhu 
      Rozpis pedagogických dohledů a pohotovostí
      Rozpis služeb na DM
      Plán práce DM
      Požadavky na úpravu rozpočtu
      MZ - společná část MZ 2016 - opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu - SOŠ VOŠ Hybešova Boskovice - DT a PP dle rozpisu - ČJL DT a PP
      Rychlé hlášení
St 6.9.   MZ - společná část MZ 2016 - opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu - SOŠ VOŠ Hybešova Boskovice - DT a PP dle rozpisu - ANJ DT
      Vytisknutí úplných aktualizovaných seznamů žáků všech tříd
      Aktualizace dat - školní stravování
    7:20 Adaptační pobyt 1. ročníků - zahájení
Čt 7.9. 15:30 Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku - jídelna
8.9. 13:00 Adaptační pobyt 1. ročníků - ukončení
      Provozní řády
      Zařazení žáků do skupin při dělení tříd
      Úpravy konců odpoledního vyučování u vícehodinových předmětů 
      Výkaz R  22-01 - knihovny
So 9.9.    
Ne 10.9.    
Po 11.9.   MZ 4.AB - ústní zkoušky profilové a společné části
      Poučení žáků o BOZP - dílny, odborné učebny, sportovní hala, seznámení s provozními řády
Út 12.9.   VZP - kontrola plateb pojistného
St 13.9.   Evidence zájmových kroužků, záznamy o docházce
Čt 14.9.   Odevzdání lékařských potvrzení o uvolnění z TEV 
15.9.   Ustavení třídních samospráv
      Aktualizace seznamu žáků se SVP, včetně nadaných
So 16.9.    
Ne 17.9.    
Po 18.9.    
Út 19.9.    
St 20.9.    
Čt 21.9.    
22.9.   Oprava závad a doplnění údajů v třídní dokumentaci - TK a matrika
So 23.9.    
Ne 24.9.    
Po 25.9.    
Út 26.9. 7:30 Porada vedení
St 27.9. 7:20 Schůzka předsedů tříd s ŘŠ - ředitelna
Čt 28.9.   Den české státnosti  - státní svátek
29.9.   Zajištění propagačních materiálů
      Zavedení deníků výchovných skupin  
      Vyhodnocení MPP
      Nahlášení odborných exkurzí
      Plán investičních, provozních a mzdových nákladů 
      Doplnění osobních spisů zaměstnanců
      Úprava odpisů
      Pojistné smlouvy
So 30.9.    
Průběžně:  Doplňková činnost
Návštěvy základních škol
Dle pokynů KÚ: Zahajovací výkazy
V Jedovnicích  28. 8. 2017                                                       Mgr. Miloš Šebela
                                                                       ředitel školy