images/work.jpg

Ve středu 7. září jsme na naší škole přívítali vicepremiéra vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka, který besedoval se studenty 4. ročníků a prohlédl si moderně vybavené výukové prostory a odborné učebny.

"Chtěl jsem je především podpořit v tom, co studují, protože technické a ICT obory jsou jednoznačně perspektivní pro jejich budoucí uplatnění. Ve firmách je po takových absolventech velká poptávka. Navíc naše země nemá nerostné bohatství, naše bohatství a konkurenční výhoda je v mozcích kvalifikovaných lidí," uvedl po návštěvě školy Bělobrádek.