images/work.jpg

V tomto školním roce začal na průmyslovce pracovat zájmový kroužek kování. Zaměřuje se na klasické ruční zpracování kovů. Schůzky jsou většinou v úterý odpoledne po ukončení výuky. Organizaci činnosti a náplň zajišťuje vedoucí kroužku Ing. Karel Fišer.

Zatím se členové učí zvládat základní kovářské práce. Svoje první práce prezentovali na dnech otevřených dveří přímo v kovárně.

 

KF