images/work.jpg

Dne 25.1.2018 navštívili žáci třídy 2A - obor strojírenství Technické muzeum Brno. Tato odborná exkurze byla zaměřena na zpracování kovů litím , a to metodou lití na vytavitelný model do skořepinových forem.

V muzeu žáci navštívili v muzeu expozici slévárenství a především odbornou slévárenskou dílnu, kde jim odborný pracovník muzea, specialista v daném oboru Ing. Kroužil vysvětlil a prakticky předvedl celý postup zhotovení voskového modelu a skořepinové formy. Žákům byla také předvedena a zapálena plynová tavící pec. Po této odborné části exkurze následovala volná prohlídka dalších expozic muzea, a to - vodní stoje, parní stroje, letecká a výpočetní technika...

Exkurze byla pro žáky zajisté přínosná, neboť měli možnost se detailně seznámit s unikátní technologií, kterou jim předvedl špičkový odborník v oboru. Tyto slévárenské metody jsou součástí výukových osnov a proto není nad praktické předvedení problematiky v provozu.

 

KF