images/work.jpg

Ředitel SPŠ Jedovnice, Mgr. Miloš Šebela, vyhlašuje na dny 26. a 27. června 2018 olympijské dny. Soutěžit se bude v disciplínách: kopaná, volejbal, pétanque, střelba, skok vysoký, přeskoky přes švihadlo, šplh na tyči. Sraz žáků bude vždy v tělocvičně SPŠ v 8:00, kde třídní vyučující provedou kontrolu docházky.

Soutěží se zúčastní všichni žáci školy, s výjimkou žáků trvale uvolněných z TEV. Ti budou pomocníky u probíhajících disciplín. Každý žák se zúčastní každý den alespoň jedné disciplíny. V den soutěže jsou žáci povinni přihlásit se u vedoucího dané disciplíny.

Sraz vedoucích každý den v 7:30 v kabinetě tělesné výchovy.

Úterý 26. 6. 2018

Kopaná  –  Petr Stehlík. Jiří Vágner

Petanque  –  Mgr. Tadeáš Rozboril, Ing. Karel Fišer

Přeskoky přes švihadlo  –  Mgr. Jana Musilová, Mgr. Jana Vaňková

Střelba ze vzduchovky  –  Ing. Grepl, Ing. Bárta

Středa 27. 6. 2018

Volejbal  –  Mgr. Šteslová, Mgr. Sedláková

Vrh koulí  –  Ing. Pořízka, Ing. Medek

Skok vysoký  –  Ing. Tomáš Vybíhal, Miroslav Nečas