images/work.jpg

Studenti 3. a 4. ročníků mají nyní možnost využít online nástroj Salmondo pro podporu kariérového poradenství. Díky němu mohou zjistit své silné stránky, lépe poznat své zájmy, objevit zajímavé profese či najít vhodné možnosti dalšího studia. Kromě sebepoznání prostřednictvím psychologických testů a dalších nástrojů Salmondo studenty podpoří v krátkodobém i dlouhodobém plánování a pomůže jim udržet motivaci a směr při plnění jejich nejen studijních cílů.

Pokud jste ještě možnosti využití nástroje nevyužili, kontaktujte výchovného poradce Mgr. Janu Musilovou.