images/work.jpg

Vyhlášení voleb členů Školské rady při Střední průmyslové škole Jedovnice, příspěvkové organizaci

vyhlašuji na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění volby členů Školské rady při Střední průmyslové škole v Jedovnicích, příspěvkové organizaci.

Mgr. Miloš Šebela, řefitel školy

 

Vyhlášení voleb do školské rady
(kompletní dokument)
Přihláška kandidáta