Najdete nás na Facebooku

Plán práce

Plán práce na měsíc červen 2017
Termín Čas Úkol
Čt 1.6. 15:00 Slavnostní předání maturitních vysvědčení - KD Jedovnice
2.6.   Odevzdání potvrzení o absolvované praxi
So 3.6.    
Ne 4.6.   Odjezd žáků na turistický kurz - do 9. 6. - zvl. pokyny
Po 5.6. 13:00 Porada ředitelů škol na KÚ Brno- Cejl
Út 6.6.    
St 7.6.    
Čt 8.6.    
9.6.   Příjezd žáků z turistického kurzu
So 10.6.    
Ne 11.6.    
Po 12.6.    
Út 13.6.    
St 14.6.    
Čt 15.6. 13:30 Nadační podpora Rudolf, podpisy smluv, Rájec
16.6.   MZ - předání protokolů 8:00-10:00, 14:00-15:00 - sborovna
So 17.6.    
Ne 18.6.    
Po 19.6. 8:00 Porada vedení
Út 20.6.   Odborné exkurze 
St 21.6.   Odborné exkurze 
Čt 22.6.   Zprávy o činnosti PPK, podklady pro výroční zprávu
      Odborné exkurze 
23.6.   Odevzdání grafických a písemných prací ŘŠ
      Odborné exkurze
So 24.6.    
Ne 25.6.    
Po 26.6. 14:00 Uzavření klasifikace a absence žáků 1. - 3. ročníku
      Olympijské dny  
Út 27.6.   Olympijské dny  
    10:00 Odevzdání konf. zpráv
    12:30 Závěrečné pedagogická porada - klasifikační 
St 28.6.   Příprava areálu školy na školní rok 2017/2018
    8:00 Porada vedení
Čt 29.6. 7:20 Cvičení CO, úklid tříd a areálu
30.6. 7:20 Ukončení školního roku, vydání vysvědčení žákům
      Předložení  pedagogické dokumentace ke kontrole
      Zajištění majetku školy během prázdnin
      Přehled stravování za 2. pololetí
    10:00 Zakončení školního roku -  areál školy
       
      Přípravný týden:  28.- 31. 8.
  28.8. 8:30 Porada vedení
    10:00 Provozní porada zahajovací
      Školení řidičů ref. vozidla
    12:00 Opravné zkoušky a zkoušky v NT
  29.8. 8:00 Opravné zkoušky a zkoušky v NT
  30.8.   Příprava areálu školy na školní rok 2017/2018
  31.8.   Příprava areálu školy na školní rok 2017/2018
1.9.   Zájezd
Po 4.9.   Zahájení školního roku
Průběžně: Doplňková činnost
Mgr. Miloš Šebela, v.r.
V Jedovnicích  31. 5. 2017