Najdete nás na Facebooku

Podávání přihlášky na domov mládeže

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 117 Školská výchovná a ubytovací zařízení (školský zákon)
v platném znění a dle vyhlášky č. 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ze dne 22. února 2005, podle § 4, odst. 3 v platném znění stanovuji termín pro podání přihlášky na domov mládeže na školní rok 2013/2014 od 2. 5. 2013 do 30. 6. 2013.

Přihlášku podává zákonný zástupce žáka, popř. zletilý žák. O umístění rozhoduje ředitelka školy.

Informace pro žáky ubytované na DM

Přihláška do domova mládeže a k celodennímu stravování