Najdete nás na Facebooku

Organizace školního roku 2015/16

Důležité termíny ve školním roce 2016/2017

Zahájení: čtvrtek 1. září 2016
Podzimní prázdniny: středa 26. a čtvrtek 27. října 2016
Vánoční prázdniny: od pátku 23. prosince 2016 do pondělí 2. ledna 2017
Ukončení vyučování v 1. pololetí úterý 31. ledna 2017
Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2017
Zahájení vyučování ve 2. pololetí pondělí 6. února 2017
Jarní prázdniny od pondělí 13. března do neděle 19. března 2017
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. dubna 2017
Ukončení vyučování ve 2. pololetí pátek 30. června 2017
Hlavní prázdniny: od soboty 1. července 2017 do neděle 3. září 2017
Provozní praxe 2. a 3. ročníků: od pondělí 15. května 2017 do pátku 26. května 2017
Lyžařský kurz: od pondělí 8. ledna 2017 do soboty 13. ledna 2017
Turistický kurz: od neděle 4. června 2017 do pátku 9. června 2017

Přijímací řízení

Platí školský zákon č. 561/2004 Sb.§ 59 až § 64 v platném znění a vyhláška č. 671/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Žáci budou přijímáni na základě výsledků jednotných přijímacích zkoušek , prospěchu v 8. a 9. ročníku ZŠ a dalších skutečností.

Předkládání přihlášek pro 1. kolo – 1. března 2017( možno podat jen dvě přihlášky), povinné jednotné zkoušky z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, termín konání stanoví MŠMT do 30. září 2016.

MZ 2016/17

Praktická maturitní zkouška 4.A a 4.B 25. dubna 2017
DT a PP spol. části2. - 15. května 2017
Ústní zkoušky třídy 4.A22. května - 24. května 2017
Ústní zkoušky třídy 4.B16. května - 19. května 2017