images/work.jpg

Na konci listopadu jsme tradičně zavítali na Brněnské výstaviště, kde se konal již 25. ročník Festivalu vzdělávání. V pavilonu V vystavovaly dva dny desítky škol a školských zařízení. Novinkou letošního festivalu byly oborové sekce, ve kterých se žáci a jejich rodiče seznamovali se zaměřením oborů.

Krajské klání nejlepších 16 družstev v pišQworkách proběhlo 28. listopadu na Gymnázium Kpt. Jaroše v Brně. Náš tým APOKALYPSA postoupil suverénně ze své skupiny do vyřazovacího play-off. Postup našeho týmu chtěl zastavit až domácí tým z „Jarošky“ v semifinále. Po remíze měl rozhodnout o finalistovi rozstřel kapitánů družstev.

Předloni CHAOS, minulý rok ANARCHY a letos APOKALYPSA, stále jde však o skoro tentýž tým, který pravidelně v Blansku poráží své soupeře v soutěži pišQworky. Nejinak tomu bylo i 22. 11. 2019, kdy si tito účastníci minulých grandfinále hladce vybojovali postup do krajského turnaje a nechali za sebou zbylých 7 týmů.

Učitelé naší školy se školí na práci s průmyslovými roboty. Ve dnech 11.11. až 14.11. se dva učitelé účastnili školení v AKADEMI FANUC v Praze. Škola se tak připravuje na používání moderních technologií. Všichni žáci budou postupně seznámeni s programováním robotů a získají základy práce s průmyslovým robotem.

V sobotu, dne 26.10.2019 se někteří pedagogové a žáci naší školy zúčastnili zájezdu do Vídně, do vojenského muzea Heeresgeschichtemuseum Arsenal Wien. Měli možnost se seznámit s historickými exponáty vojenských dějin z období 1600 až 1945.