images/work.jpg

ORGANIZACE VZDÉLÁVACÍCH AKTIVIT A DALŚÍ SOUVISLOSTI

  1. Oznamuji povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení. Týká se rizikových osob.
  2. Stanovuji provoz SPŠ Jedovnice a vyhlášená hygienická opatření

 Od pondělí 11. 5. 2020 je umožněna dobrovolná přítomnost žáků posledního ročníku ve škole.

Na základě upřesňujících informací MŠMT uvádíme odkaz na nově přijatý zákon č. 135/2020 Sb. a zpřesňující informace k tomuto zákonu.

 

V kuchyni naší školy se sešly paní kuchařky z okolních jídelen, aby společně absolvovaly Kuchařskou akademii. Jak vše probíhalo, jsme zachytili v krátkém videu.

Od středy 11. 3. 2020 se zakazuje žákům osobní přítomnost ve škole.

Nařízení platí do odvolání.

Ředitel SPŠ Jedovnice tímto informuje o přijatých opatřeních a situaci s ohledem na prevenci šíření koronaviru.

Po skončení jarních prázdnin (17. – 23. 2. 2020) a návratu do školy byli všichni zaměstnanci a žáci školy vyzváni ke zvýšenému dodržování hygienických zásad. Na všech sociálních zařízeních byla rozmístěna dezinfekční mýdla a jsou k dispozici papírové utěrky. Na informačních nástěnkách byly zveřejněny letáčky se zásadami chování v době hrozícího infekčního onemocnění. Dále byli vyzváni všichni, kdo pobývali v době prázdnin na území severní Itálie, aby se nahlásili a pozorovali svůj zdravotní stav. V případě příznaků nemoci je doporučeno kontaktovat telefonicky svého praktického lékaře a zůstat doma.