images/work.jpg

Krátkým videem se vracíme na konec loňského roku. Kamerou jsme zachytili burzy škol, dny otevřených dveří a také návštěvu Mikuláše.

Dva lyžařské dny za námi. Sníh ještě je. Lyžařské pokroky zjevné. Zranění žádná, vaří dobře, všichni spokojení. Zdravíme do Jedovnic.

Každoročně studenti čtvrtého ročníku navštěvují Dny vědy a techniky na Ústavu přístrojové techniky Brno. Letos si sebou vzali kameru a připravili krátké video, takže se tam můžeme podívat s nimi.

V tomto školním roce začal na průmyslovce pracovat zájmový kroužek kování. Zaměřuje se na klasické ruční zpracování kovů. Schůzky jsou většinou v úterý odpoledne po ukončení výuky. Organizaci činnosti a náplň zajišťuje vedoucí kroužku Ing. Karel Fišer.

Skupina zájemců o leteckou techniku a historii navštívila dne 20.12.2017 výstavu Rytíři nebes v Technickém muzeu v Brně. Expozice byla věnována československým občanům, kteří v době 2. světové války odešli do zahraniční bojovat za svobodu naší vlasti. Vystaveny byly osobní věci letců, jejich uniformy, vyznamenání a také seznamy všech našich letců bojujících proti fašismu, včetně přehledu padlých hrdinů.