Šablony pro SŠ a VOŠ

Škola je zapojena do projektu Podpora vzdělávacích aktivit pedagogů a žáků SPŠ Jedovnice, který je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006668

Realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Aktivity:

  • Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ
  • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ - Polytechnické vzdělávání
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Cizí jazyky
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin - Kariérové vzdělávání
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin - Polytechnické vzdělávání
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin – ICT
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 80 hodin
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)
  • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
  • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem