images/work.jpg

Jedovnická průmyslovka, to není jen učení ve škole. To jsou i odborné exkurze, společné návštěvy tanečních, společenskovědní zájezdy, návštěvy divadla, sportovní kurzy a jiné akce.


Jedovnická průmyslovka, to není jen učení ve škole. To jsou i odborné exkurze, společné návštěvy tanečních, společenskovědní zájezdy, návštěvy divadla, sportovní kurzy a jiné akce. Ale vezměte to pěkně popořadě...