Dne 16.2.2012 se dva naši studenti zúčastnili celorepublikového kola soutěže English Cup pořádaného jazykovou školou A-School v Brně. Michal Hájek (3.B) a Ondřej Pernica (3.C), po vítězství ve svých kategoriích FCE, resp. PET ve školním kole , postoupili do finálového kola, kde se Ondřej Pernica umístil na výborném 6. místě a Michal Hájek .na místě 12.

Na soutěži probíhala také doprovodná akce pro pedagogy. Ti zde byli seznámeni s činností pořádající jazykové školy A-School. Nabídka jazykových kurzů byla opravdu pestrá. Možná je také spolupráce s touto jazykovou školou na naší škole, a to formou nabídky pomaturitních kurzů.

Následně se konala přednáška v anglickém jazyce týkající se nabídky učebnic, kurzů a výukových materiálů vydávaných firmou Cambridge University Press. Všechny nabízené materiály byly velmi zajímavé. Ty volně šiřitelné jistě budou při výuce využity.

Poslední částí před vyhlášením výsledků byla prezentace firmy Icontio zabývající se informačními technologiemi, internetovým zabezpečením a jejíž hlavní novinkou je informační systém pro hromadnou komunikaci prostřednictvím sms nebo emailů. Firma také nabízí možné přednášky pro studenty s tématem Bezpečnost na internetu.

Za vzornou reprezentaci školy oběma úspěšným účastníkům děkuji a blahopřeji jim.

Mgr. Ondřej Zika