Ve středu 14. 11. se uskutečnilo v Praze národní kolo středoškolské odborné soutěže studijního oboru Informační technologie Informační technolog junior Prague Open 2012.

logoICT

Díky postupovému umístění v oblastním kole se dostal mezi osm elitních družstev z celé republiky i tým naší školy, tvořený studenty Jakubem Michnou a Tomášen Trenzem. Čekala na ně opět řada náročných úkolů, které plnili každý zvlášť bez možnosti vzájemné spolupráce. Veškerá zadání a dokumentace byly výhradně v anglickém jazyce, včetně obsáhlého testu z teorie vycházející z CISCO standardů. Soutěžící tak kromě vysokých odborných znalostí prokázali i solidní znalost cizího jazyka a jeho odborné terminologie.

Vedle obsáhlého teoretického testu řešili členové soutěžních týmů řadu praktických úkolů. Orientaci v problematice počítačového hardware dokazovali v poznávací části, kde museli identifikovat jednotlivé součásti PC a další prvky spojení s ICT.

Nejnáročnější byla praktická část, kde bylo třeba prokázat odborné znalosti a dovednosti z hardwaru a softwaru oboru IT. Připraveno bylo osm konkrétních zadání. Kromě tradičního sestavení počítače z dílů, to byla i oprava nefunkčního počítače, programování aplikace, řešení úkolů pomocí kancelářských programů aj.

Všechny úkoly bylo nutno vyřešit v časovém limitu, následně byly porotou vyhodnoceny a podle součtu dosažených bodů bylo stanoveno výsledné pořadí školních týmů i jednotlivců.

I když vnikajícím výsledkem byl již samotný postup do národního kola, dosažené výsledky našich žáků předčila očekávání. Jako tým v silné konkurenci obsadili páté místo, přičemž ztráta na čtvrté místo byla 1 bod z 500 a na třetí 5 bodů. Možná chyběla troška štěstí, i tak byla naše škola nejlepší v Jihomaravském kraji. Nejvíce je však třeba ocenit výkon Jakuba Michny, který obsadil v kategorii jednotlivců fantastické 2. místo.

Co dodat? Není mnoho možností, jak porovnat úroveň odborných znalostí a dovedností našich studentů s jejich kolegy v rámci celé republiky. Národní kolo soutěže ICT junior tuto možnost nabídlo a nenápadná jedovnická průmyslovka mezi úzce odborně zaměřenými školami z krajských měst doslova zazářila. Za tento výsledek patří oběma soutěžícím veliký dík a doufejme, že pro příští ročník soutěže vytvoříme nový tým, který na letošní vynikající výsledky naváže.

itjun4 itjun3

itjun2 itjun1