Plán práce na měsíc červen 2019
Termín Čas Úkol
So 1.6.    
Ne 2.6.    
Po 3.6.   Výkaz S5-01 o přihlášených žácích 
Út 4.6. 9:00 Kontrola GDPR
    13:00 Porada ředitelů, KÚ Brno, Cejl
St 5.6. 13:30 Reforma financování - MŠMT- MU Brno, Poříčí
    15:00 Setkání na MO Praha
Čt 6.6.    
7.6. 14:30 Předání maturitních vysvědčení - sálek ZUŠ
So 8.6.    
Ne 9.6.    
Po 10.6.    
Út 11.6.    
St 12.6.    
Čt 13.6.    
14.6.    
So 15.6.    
Ne 16.6.    
Po 17.6.   MZ - předání protokolů 8:00-10:00, 14:00-15:00 - sborovna
Út 18.6.   Zprávy o činnosti PPK, podklady pro výroční zprávu
      Zkoušky NSK (3. a 4. roč.) 
St 19.6.   Zkoušky NSK (3. a 4. roč.) 
      Exkurze 3.B, 2.A
Čt 20.6.   Zkoušky NSK (3. a 4. roč.) od 18.6.
      Exkurze 3.B, 2.A
21.6.   Odevzdání grafických a písemných prací ŘŠ
      Exkurze 3.B, 2.A
So 22.6.    
Ne 23.6.    
Po 24.6. 14:00 Uzavření klasifikace a absence žáků 1. - 3. ročníku
Út 25.6. 7:30 Porada vedení
    9:00 Divadlo ÚDIF - kinosál KD Jedovnice 1. -3. roč.
      Odevzdání konferenčních  zpráv
    12:30 Závěrečná pedagogická porada - klasifikační 
St 26.6.   Olympijský den -zvláštní  rozpis
Čt 27.6. 7:30 Celoobjektové cvičení CO, zvl. pokyny
    8:00 Armáda ČR - prezentace
28.6. 7:20 Ukončení školního roku, vydání vysvědčení žákům
      Předložení  pedagogické dokumentace ke kontrole
      Zajištění majetku školy během prázdnin
      Přehled stravování za 2. pololetí
    10:00 Zakončení školního roku -  areál školy
       
      Přípravný týden:  27.- 30. 8. 2019
      27.8. 2019         8:30    Porada vedení
                               10:00   Provozní porada zahajovací
                                   Školení řidičů ref. Vozidla, školení BOZ
                               12:00   Opravné zkoušky a zkoušky v NT
      28. 8.2019          8:00   Opravné zkoušky a zkoušky v NT
      29.8.2019 Příprava areálu školy na školní rok 2019/2020
      31. 8. 2019 Zájezd - teambuilding
       
  Zahájení školního roku   pondělí 2. 9. 2019
Průběžně: Doplňková činnost
Odborné exkurze a výlety
V Jedovnicích  29. 5. 2019