Plán práce na měsíc září 2021
Termín Čas Úkol
St 1.9. 7:20 Zahájení školního roku ve třídách, testování , seznámení žáků se školním řádem, se zpřísněnými hygienickými opatřeními vzhledem k onemocnění Covid_19,  předpisy PO, CO, BOZP, řádem DM a ŠJ
      Plán DVPP na šk.r.2021/22
      MZ -  2021 - opravné zkoušky, DT MAT, ANJ
      Adaptační pobyt žáků 1. ročníku - zahájení
Čt 2.9. 7:20 Zahájení výuky dle rozvrhu 
      Rozpis pedagogických dohledů a pohotovostí
      Rozpis služeb na DM, plán práce DM
      MZ  2021 - opravné zkoušky, DT CJL
    7:20 Adaptační pobyt 1. ročníků 
    15:30 Schůzka s rodiči žáků 1. ročníku - kemp Olšovec
3.9.   Vytisknutí úplných aktualizovaných seznamů žáků všech tříd
      Aktualizace dat - školní stravování
      Adaptační pobyt 1. ročníků - ukončení
      Rychlé hlášení
      Úpravy konců odpoledního vyučování u vícehodinových předmětů 
       
So 4.9.    
Ne 5.9.    
Po 6.9. 7:20 Testování žáků, poučení žáků o BOZP - dílny, odborné učebny, sportovní hala, seznámení s provozními řády
    7:30 Praktická MZ - opravná zkouška
Út 7.9.   Zařazení žáků do skupin při dělení tříd, provozní řády
St 8.9.    
Čt 9.9.   Testování, odevzdání lékařských potvrzení o uvolnění z TEV 
10.9.   Aktualizace seznamu žáků se SVP, včetně nadaných
So 11.9.    
Ne 12.9.    
Po 13.9.   MZ 2021  4.AB - ústní zkoušky profilové a společné části
Út 14.9.   Zavedení deníků výchovných skupin  
St 15.9.   Vyhodnocení MPP
Čt 16.9.   Ustavení třídních samospráv
17.9.   Majáles Boskovice - prezentace školy, zvl. pokyny
So 18.9.    
Ne 19.9.    
Po 20.9.   Plán investičních, provozních a mzdových nákladů 
Út 21.9. 7:30 Porada vedení
St 22.9.   DOD 13:00 - 18:00, JEDOBOT - zahájení
Čt 23.9.   JEDOBOT - robotická soutěž
24.9.   Doplnění osobních spisů zaměstnanců
So 25.9.   DOD 9:00  - 13:00
Ne 26.9.    
Po 27.9.   Oprava závad a doplnění údajů v třídní dokumentaci - TK a matrika
Út 28.9.   Den české státnosti  - státní svátek
St 29.9.    
Čt 30.9. 7:20 Schůzka předsedů tříd s ŘŠ - ředitelna
Průběžně:  Doplňková činnost
V Jedovnicích  31. 8. 2021                                                          Mgr. Miloš Šebela
                                                                       ředitel školy