Plán práce na měsíc duben 2019
Termín   Úkol
Po 1.4.    
Út 2.4.   Zahájení prověrek BOZP
    12:00 Odevzdání konferenčních zpráv - 1.-3. ročník, průběžné hodnocení
    14:00 Pedagogická  porada 1.-3. ročník, problémoví žáci -  4. ročník
St 3.4.    
Čt 4.4. 14:30 Výbor SRPŠ
    15:30 Třídní schůzky SRPŠ  - do 17:30
5.4.   Výkaz P1-04
      Výkaz CR 2-04, P-02 (o práci)
    10:00 Převzetí ZD k PP pro SČ MZ a PŘZ
So 6.4.   Robosoutěž Rybnik (PL)
Ne 7.4.    
Po 8.4.   Závěrka 1. čtvrtletí, výkaz zisku a ztrát, rozvaha
Út 9.4.    
St 10.4. 12:30 MZ 2019 - písemná práce z ČEJ - zvláštní rozpis
Čt 11.4. 8:00 MZ 2019 - písemná práce z ANJ - zvláštní rozpis
      Tecnotrade Kuřim - exkurze 3.A
12.4. 8:00 1. řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky - zvláštní rozpis
      Volno ŘŠ pro žáky školy
So 13.4.    
Ne 14.4.    
Po 15.4. 8:00 2. termín konání jednotné přijímací zkoušky - zvláštní rozpis
      Volno ŘŠ pro žáky školy
Út 16.4. 8:00 Fotografování - viz zvláštní rozpis
St 17.4.    
Čt 18.4. 8:00 Velikonoční prázdniny žáků, školení MS Excel pro zaměstnance
19.4.   Státní svátek - Velký pátek
So 20.4.    
Ne 21.4.    
Po 22.4.   Pondělí velikonoční
Út 23.4.    
St 24.4.   Úklid tříd 4.A a 4.B a jejich předání školníkovi
      Kontrolní hlášení a DPH za 1. čtvrt. 2019
Čt 25.4. 12:00 Uzavření klasifikace 4. roč.
    12:30 Převzetí ZD k DT pro SČ MZ
    14:00 Pedagogická porada ke 4. roč., provozní porada
26.4. 8:30 Poslední zvonění 
    9:00 Sportovní utkání maturanti - učitelé
      Sběr dat ze školních matrik
      Závěrečná zpráva prověrek BOZP
So 27.4.    
Ne 28.4.    
Po 29.4. 7:30 Předání vysvědčení za 4. ročník
    8:00 Praktická maturitní zkouška 4.A a 4.B - viz rozpis
Út 30.4.   Konzultační den - příprava na SČ MZ 2019
12. a 15.4. konají pedagogové dohled u PŘZ, nebo jinou nepřímou činnost, a to do 12:00
Důležité termíny na květen:
1. května 2019  Odborná exkurze Žďár n/Sázavou 
2. května 2019  MZ 2019 - DT matematika, DT angličtina
3. května 2018  MZ 2019 - DT čeština
V Jedovnicích 26. března 2019
Mgr. M. Šebela
ředitel školy