Plán práce na měsíc duben 2018
Termín   Úkol
Ne 1.4.    
Po 2.4.   Pondělí velikonoční
Út 3.4.   Zahájení prověrek BOZP
      Porada vedení
    12:00 Odevzdání konferenčních zpráv - 1.-3. ročník, průběžné hodnocení
      Rozeslání pozvánek na schůzky SRPŠ
    14:00 Pedagogická  porada 
St 4.4.    
Čt 5.4. 14:30 Výbor SRPŠ
    15:30 Třídní schůzky SRPŠ  - do 17:30
6.4. 9 - 10:00 Převzetí ZD k MZ a PŘZ
      Výkaz CR 2-04
      Hlášení úrazů
      Výkaz P1-04
So 7.4.    
Ne 8.4.    
Po 9.4.   Závěrka 1. čtvrtletí, výkaz zisku a ztrát, rozvaha
Út 10.4.    
St 11.4. 12:00 MZ 2018 - písemná práce z ČEJ - zvláštní rozpis
Čt 12.4. 8:00 1. řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky - zvláštní rozpis
      Volno ŘŠ pro žáky školy
13.4.    
So 14.4.    
Ne 15.4.    
Po 16.4. 8:00 2. termín konání jednotné přijímací zkoušky - zvláštní rozpis
      Volno ŘŠ pro žáky školy
Út 17.4.    
St 18.4.    
Čt 19.4.    
20.4.    
So 21.4.    
Ne 22.4.    
Po 23.4. 15:00 Uzavření klasifikace 4. roč.
Út 24.4. 8:00 Fotografování - viz zvláštní rozpis
    14:00 Pedagogická porada ke 4. roč., provozní porada
St 25.4.   Úklid tříd 4.A a 4.B a jejich předání školníkovi
      Kontrolní hlášení a DPH za 1. čtvrt. 2018
Čt 26.4.   Praktická maturitní zkouška 4.A a 4.B - viz rozpis
27.4. 8:00 Předání vysvědčení za 4. ročník
    8:30 Poslední zvonění 
    9:00 Sportovní utkání maturanti - učitelé
      Sběr dat ze školních matrik
      Závěrečná zpráva prověrek BOZP
So 28.4.    
Ne 29.4.    
Po 30.4.   Konzultační den - příprava na SČ MZ 2018
Důležité termíny na květen:
2. května 2018  DT matematika, PP angličtina
3. května 2018  DT čeština
4. května 2018 DT angličtina
Mgr. M. Šebela
V Jedovnicích 3. dubna 2018