Plán práce na měsíc červen 2018
Termín Čas Úkol
1.6.   Odevzdání potvrzení o absolvované praxi
So 2.6.    
Ne 3.6.   Odjezd žáků na turistický kurz - do 8. 6. - zvl. pokyny
Po 4.6.    
Út 5.6.    
St 6.6. 15:00 Předání maturitních vysvědčení - sálek ZUŠ
Čt 7.6. 13:00 Porada ředitelů škol na KÚ Brno- Cejl
8.6.   Příjezd žáků z turistického kurzu
So 9.6.    
Ne 10.6.    
Po 11.6.    
Út 12.6.    
St 13.6.    
Čt 14.6.    
15.6.   MZ - předání protokolů 8:00-10:00, 14:00-15:00 - sborovna
So 16.6.    
Ne 17.6.    
Po 18.6.    
Út 19.6.   Zprávy o činnosti PPK, podklady pro výroční zprávu
St 20.6.   Odevzdání grafických a písemných prací ŘŠ
Čt 21.6.   Odborné exkurze 
22.6.   Odborné exkurze 
      Kontrolní hlášení
So 23.6.    
Ne 24.6.    
Po 25.6. 14:00 Uzavření klasifikace a absence žáků 1. - 3. ročníku
Út 26.6. 8:00 Porada vedení
      Olympijský den - zvláštní rozpis
    10:00 Odevzdání konferenčních  zpráv
    12:30 Závěrečná pedagogická porada - klasifikační 
St 27.6.   Olympijský den - zvláštní rozpis
Čt 28.6.   Celoobjektové cvičení CO, zvl. pokyny
29.6. 7:20 Ukončení školního roku, vydání vysvědčení žákům
      Předložení  pedagogické dokumentace ke kontrole
      Zajištění majetku školy během prázdnin
      Přehled stravování za 2. pololetí
    10:00 Zakončení školního roku -  areál školy
       
      Přípravný týden:  28.- 31. 8.
      28.8. 2018         8:30    Porada vedení
                               10:00   Provozní porada zahajovací
                                           Školení řidičů ref. vozidla
                               12:00   Opravné zkoušky a zkoušky v NT
      29. 8.2018         8:00    Opravné zkoušky a zkoušky v NT
      30.8.2018  Příprava areálu školy na školní rok 2018/2019
      31. 8. 2018 Zájezd - teambuilding
       
  Zahájení školního roku   pondělí 3. 9. 2018
Průběžně: Doplňková činnost
V Jedovnicích  29. 5. 2018
Mgr. Miloš Šebela
ředitel školy