Informace, které vyplývají z vydané metodiky MŠMT v souvislosti s posunem harmonogramu konání zkoušek

termín konání praktické MZ na SPŠ Jedovnice se nemění, tj. 29. 4. 2021 od 7:30 

společná část MZ - didaktické testy - 24. -25. 5. 2021 - v příloze je jednotné schéma s podrobnými údaji o konání, výsledky budou zveřejněny dne 7. 6. 2021
profilová část - dvě povinné ústní zkoušky z odborných předmětů, obor ITE od 7. -10. 6. 2021, obor STR od 14. - 17. 6. 2021 - dle rozpisu

Na základě Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3267/2021-3 nemusí žák konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, který si zvolil ve společné části maturitní zkoušky;
žák může tuto zkoušku konat, pokud tuto informaci písemně sdělí řediteli školy do 30. 4. 2021. V příloze máte předtištěný formulář, který v případě zájmu o konání uvedených zkoušek vyplňte a odešlete jako přílohu na moji adresu v Edookitu. Pokud uspějete, bude zkouška uvedena na Vašem vysvědčení. Nedostavíte-li se ke konání, nebo neuspějete, nebude zkouška součástí hodnocení, na vysvědčení se neobjeví a nebude mít vliv na celkové hodnocení Vaší maturity.

Termín pro odevzdání seznamu literárních děl se posunuje na 30. 4. 2021. Odevzdaný seznam s dřívějším datem platí.

Stejné Opatření umožňuje žákům 4. ročníku požádat písemně ŘŠ o opakování 4. ročníku bez ohledu na hodnocení za 1. či  2.pololetí. Na opakování není právní nárok. V případě povolení opakování se všechny dosažené výsledky již konaných zkoušek anulují.

 

 

Směrnice k ukončování studia pro školní rok 2020/2021

 

Směrnice k ukončování studia

 

Na základě upřesňujících informací MŠMT uvádíme odkaz na nově přijatý zákon č. 135/2020 Sb. a zpřesňující informace k tomuto zákonu.

 

zákon č. 135/2020 Sb. Zpřesňující informace
k zákonu č. 135/2020 Sb.