Vyučované maturitní obory
Obor Kód ŠVP
Informační technologie 18 - 20 - M/01 Elektronické počítačové systémy
Strojírenství 23 - 41 - M/01 Výpočetní systémy ve strojírenství
Učební plány
Informační technologie Pro žáky, kteří nastoupili ve školním roce: 2015/16 - 2017/18
Elektronické počítačové systémy
Kategorie a názvy Značka Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
vyučovacích předmětů předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Všeobecně vzdělávací předměty    
Český jazyk CJL 2 1 1 2 6
Cizí jazyk (ANJ/NEJ) ANJ 3 3 4 4 14
Občanská nauka OBN 1 1 1 1 4
Dějepis DEJ 2       2
Matematika MAT 3 3 3 3 12
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie CHE 2       2
Estetické vzdělávání ESV 1 2 2 1 6
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Odborné předměty  
Ekonomika EKO   2 1 1 4
Elektronika ELN   2 2 2 6
Elektrotechnická měření ELM     3   3
Praxe PRA 3 3 2   8
Číslicová technika CIT 2       2
Vývoj aplikací VAP   2     2
Elektronické počítače EPO   2   2 4
Operační systémy OPS     3 3 6
Aplikační software APS 2 2 2 2 8
CAD systémy CAD 3 2     5
Programování PRO 2 2 2 4 10
Internetové prezentace IPR 2 2 2 2 8
Počítačové sítě PSI     2 2 4
Počítačová grafika PGR 2       2
Multimédia MMD       2 2
Celkem   34 33 32 33 132
Informační technologie Pro žáky, kteří nastoupili ve školním roce: 2018/19 - 2019/20
Elektronické počítačové systémy
Kategorie a názvy Značka Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
vyučovacích předmětů předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Všeobecně vzdělávací předměty    
Český jazyk a literatura CJL 3 3 4 4 14
Cizí jazyk (ANJ/NEJ) ANJ 3 3 4 4 14
Základy společenských věd ZSV 2 1 1 1 5
Matematika MAT 3 4 3 4 14
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie CHE 2       2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Odborné předměty  
Ekonomika EKO 1 2 1   4
Elektronika a automatizace ELA 2 2 2   6
Praktické cvičení PRA   3 3 3 9
Číslicová technika CIT 2       2
Vývoj aplikací VAP   2     2
Elektronické počítače EPO   2   2 4
Operační systémy OPS     3 3 6
Aplikační software APS 2 2 2   6
CAD systémy CAD 3       3
Programování PRO 2 2 2 4 10
Internetové prezentace IPR 2 2 2 2 8
Počítačové sítě PSI     2 2 4
Počítačová grafika PGR 2       2
Multimédia MMD     2 2 4
Celkem   33 32 33 33 131
Strojírenství Pro žáky, kteří nastoupili ve školním roce: 2015/16 - 2017/18
Výpočetní systémy ve strojírenství
Kategorie a názvy Značka Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
vyučovacích předmětů předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Všeobecně vzdělávací předměty    
Český jazyk a literatura CJL 2 1 1 2 6
Cizí jazyk  ANJ 3 3 4 4 14
Občanská nauka OBN 1 1 1 1 4
Dějepis DEJ 2       2
Matematika MAT 3 3 3 3 12
Fyzika FYZ 3 2     5
Chemie CHE 2       2
Estetické vzdělávání ESV 1 2 2 1 6
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie IKT 2 2 2   6
Odborné předměty  
Ekonomika EKO   2 1 1 4
Technické kreslení TEK 4       4
Mechanika MEC 2 3 2   7
Strojírenská technologie STT 2 2 2 3 9
Technologická cvičení - STT TEC     2 2 4
Elektrotechnika a automatizace ELA   3   2 5
Stavba a provoz strojů SPS   3 3 4 10
Počítačové konstruování POK     2 2 4
Kontrola a měření KOM       2 2
Praxe PRA 3 3 3   9
Kreslení ve 2D a 3D CAD   2 2 2 6
Číslicové řízení stroje CNC 1   2   3
Celkem   33 34 34 31 132
Strojírenství Pro žáky, kteří nastoupili ve školním roce: 2018/19 - 2019/20
Výpočetní systémy ve strojírenství
Kategorie a názvy Značka Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
vyučovacích předmětů předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Všeobecně vzdělávací předměty    
Český jazyk a literatura CJL 3 3 4 4 14
Cizí jazyk (ANJ/NEJ) ANJ 3 3 4 4 14
Základy společenských věd ZSV 2 1 1 1 5
Matematika MAT 3 4 3 4 14
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie CHE 2       2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie IKT 2 2 2   6
Odborné předměty  
Ekonomika EKO   2 1 1 4
Technické kreslení TEK 4       4
Mechanika MEC 2 3 2   7
Strojírenská technologie STT 2 2 2 3 9
Technologická cvičení - STT TEC     2 2 4
Elektrotechnika a automatizace ELA   2   3 5
Stavba a provoz strojů SPS 1 3 2 4 10
Počítačové konstruování POK     2 2 4
Kontrola a měření KOM 1     1 2
Praxe PRA 3 3 3   9
Kreslení ve 2D a 3D CAD   2 2 2 6
Číslicové řízení stroje CNC 1   2   3
Celkem   33 34 34 33 134