Školní počítačová síť LAN zahrnuje 130 počítačů, dva servery, řídící jednotku WiFi, desítky aktivních prvků a odpovídající infrastrukturu.

Vzdálené připojení do LAN

Na disky souborového serveru školní počítačové sítě je možné přistupovat nejen z počítačů místní lokální sítě (LAN), ale přes Internet prakticky odkudkoliv. Pro správnou funkci aplikace je doporučeno použití prohlížeče Internet Explorer.

Adresa příslušné webové aplikace NetStorage je https://188.75.190.236:10443/NetStorage/.

Vzhledem k šifrované komunikaci (https) a jistým technickým omezením serveru, nahlásí prohlížeč chybu certifikátu a nedoporučí pokračovat.

novell1700

Nejedná se však o skutečnou chybu a proto pokračujeme vždy i přes toto varování dále. Objeví se okno pro zadání přihlašovacích údajů (jméno a heslo).

novell2700

Přihlášení je stejné, jako v klietském programu Novellu na školních PC. Jméno žáka je však třeba zadávat kompletní, tedy ve tvaru: .JménoŽáka.TřídaŽáka.zak.iss. Po zadání správných údajů se objeví struktura síťových složek, ke kterým máte přístup. Tato operace může chvilku trvat. Pomocí kliknutí myši je možné složky a soubory libovolně procházet.

novell3700

Soubor nejpohodlněji otevřeme (případně uložíme) tak, že na jeho název poklikáme myší. Pro přejmenování (a další akce) lze použít volbu z místní nabídky po kliknutí pravým tlačítkem na položce. Při některých operacích (stahování) je třeba ještě (podle nastavení prohlížeče) povolit tuto akci v prohlížeči. Samozřejmě veškeré operace podléhají nastaveným právům uživatele k síťovým souborům.

Pro nahrání souboru na síťový disk vybereme z menu nad výpisem souborů levou položku Soubor a v rozbalené nabídce Nahrát....

novell4700

Objeví se okno pro výběr souboru pro nahrání. Pomocí tlačítka Procházet.. vybereme požadovaný soubor a odešleme na server stiskem tlačítka Vyslání.
novell5700

Až skončíte práci s NetStorage, je vhodné se odhlásit (kliknutím na ikonku otevřených dveří s šipkou vlevo nahoře).

K aplikaci je k dispozici i česká nápověda, kterou lze vyvolat kliknutím na položku Nápověda vpravo v horním menu a poté kliknutím na vygenerované žluté okénko Nápověda.

Upozornění:

Vzhledem k nadměrnému ukládání souborů do žákovských síťových složek (disk L:), které je navíc většinou v rozporu z Provozním řádem učeben VYT, byly nastaveny těmto diskům maximální limity naplnění. To v praxi znamená, že dokud uživatelé nevymažou obsah zmíněných složek pod nastavenou mez, nemohou do nich nic nahrát (protože tam není místo).