Nedílnou součástí areálu školy je profesionálně vybavená posilovna. Využívají ji nejen naši studenti, ale i široká veřejnost.

pos1  pos2


Na cca 215m2 je více než 30 posilovacích zařízení a strojů, včetně rotopedů a cyklotrenažerů. Posilovna je vybavena žíněnkami, ribstoly a šplhadly (tyče, lana). Potřebná teplota je zajištěna i v zimních měsících moderními plynovými zářiči. Zdarma mohou posilovnu využívat studenti SPŠ Jedovnice, a to od ranních hodin až do 16. hodiny odpolední, většinou v rámci výuky TEV.

pos3  pos4

Ostatní zájemci zde však mohou cvičit a posilovat i ve svém volném čase až do večerních hodin, což jim umožňuje pronájem jednoho z místních podnikatelů. O oblíbenosti a plném vytížení svědčí i skutečnost, že se v ní denně vystřídá cca 40 žáků a více asi 30 návštěvníků z řad veřejnosti.

pos5  pos6