Učebny výpočetní techniky

Škola disponuje pěti klasickými počítačovými učebnami. V každé z těchto učeben je 15-20 žákovských a jedno učitelské pracoviště. Každý student má k dispozici osobní počítač připojený do školní lokální počítačové sítě s možností využití internetu. Učitelské počítače jsou propojeny s datovými projektory.

Na všech počítačích je kromě operačního systému Windows XP nainstalován pro standardní práci kompletní kancelářský balík (MS Office, Open Office), pro práci s grafikou jsou k dispozici programy Zoner media explorer, Zoner Callisto, Photo Filter, Gimp a další. Pro odborně zaměřenou práci lze využít např. programy ProgeCad, Solid Works a Formica.

Učebna VYT3 je přizpůsobena k výuce programování jednočipových mikropočítačů. Ke všem počítačům lze připojit emulátory s řadu volitelných přídavných modulů.


v04 v02 v03 v01

 

Nejnovější učebna VYT4 je určena především pro výuku počítačové grafiky a pro práci s videm. Najdeme zde skener, tablet, k dispozici je digitální kamera a fotoaparát. Dataprojektor má vysoké rozlišení a učebna je ozvučena výkonnou audiosoupravou.

vyt41 vyt42


Učebna OPS

Jedná se o speciální počítačovou učebnu určenou k výuce montáže PC, hardwarové konfiguraci a současně k výuce instalace a konfigurace operačních systémů. Tyto počítače nemohou být proto použity k jiným účelům. Učebna má k dispozici osm pracovišť, každé pro dvojici studentů. Každé pracoviště má k dispozici jeden starší a jeden zcela nový počítač včetně LCD monitoru. Všechny PC jsou rovněž zasíťovány.

v05 v06


Laboratoř fyziky a chemie

Tato učebna je vybavena speciálními pracovními stoly, které umožňují studentům provádět různé chemické či fyzikální pokusy. Učitelské pracoviště je vybaveno počítačem s datovým projektorem.

v07 v08