Ve čtvrtek 29. 1. 2015 jsme vyrazili směr Ostrava na dvoudenní exkurzi spojenou se soutěží na VŠB-TU Ostrava.

Jako první jsme navštívili firmu Pierce control automation s. r.o., kde vyrábí řezací stroje pro řezání ocelových plechů pomocí autogenních nebo plazmových hořáků. Zjistili jsme, jak se stroje vyrábí a vyvíjí a jak se s nimi pracuje. Dostali jsme detailní výklad přímo od ředitele firmy pana Ing. Marka Merty, který nás provedl celým provozem firmy.

043  005  007  010  013  018  023  034  037

Druhá exkurze se uskutečnila na televizním vysílači v Hošťálkovicích. Zjistili jsme, jakou vysílací technologii používá, a že slouží celé severní Moravě. Mohli jsme se podívat do prvního ochozu vysílací věže, který byl asi v 60 m. Viděli jsme celou Ostravu a její široké okolí. A díky slunečnému počasí, jsme měli velmi krásný výhled.

048  050  051  053  058  059  

 Třetí exkurze proběhla v muzeu báňského záchranářství a v uhelném dole v Landek parku. Byla rozdělena do dvou částí. První byla v tamějším muzeu, kde jsme měli možnost podívat se, jaké oděvy tehdejší bánští záchranáři i dělníci nosili. Druhá část probíhala asi 6 m pod zemí. Dostali jsme velmi zajímavý a vtipný výklad o tom, jak se v dole fáralo a jaké podmínky lidé měli při práci.

089  080  087  

Čtvrtá exkurze byla na ostravské záchranné hasičské stanici. Měli jsme možnost podívat se do garáže, kde byla spousta hasičských aut. Náš průvodce nám podal velmi detailní a vyčerpávající výklad o tom, k čemu které auto slouží a k jakým druhům výjezdů vyjíždí. Podívali jsme se i k záchranné zdravotnické službě, kde jsme se mohli podívat do interiéru sanitky.

093  098  101  108  111  112

V pátek jsme se zúčastnili soutěže na vysoké škole báňské. Bylo zde mnoho soutěžících v různých disciplínách. V naší kategorii jsme měli úspěch v podobě Tomáše Musila, který se umístil na 3. místě. V mezičase jsme měli možnost podívat se po škole, kde zrovna probíhal den otevřených dveří. Někteří jedinci měli i vlastního průvodce po škole.

114  119  120  122  132  141  

144  143  146

Těšíme se na další akce konané kroužkem robotiky!