Důležité termíny ve školním roce 2018/2019

Zahájení: pondělí 3. září 2018
Podzimní prázdniny: pondělí 29. a úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny: od soboty 22. prosince 2018 do středy 2. ledna 2019
Ukončení vyučování v 1. pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019
Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019
Zahájení vyučování ve 2. pololetí: pondělí 4. února 2019
Jarní prázdniny: od pondělí 11. února do neděle 17. února 2019
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. a pátek 19. dubna 2019 (státní svátek)
Ukončení vyučování ve 2. pololetí: pátek 28. června 2019
Hlavní prázdniny: od soboty 29 června 2019 do neděle 1. září 2019
Provozní praxe 2. a 3. ročníků: od pondělí 14. května 2018 do pátku 25. května 2019
Lyžařský kurz: od neděle 7. ledna 2019 do pátku 12. ledna 2019
Turistický kurz: od neděle 26. května 2019 do pátku 31. května 2019

 Klasifikace a porady ve 2. pololetí 

Uzavření klasifikace za 1. pololetí:  pondělí 28. ledna 2019
Pedagogická porada: úterý 29. ledna 2019
Vydání výpisů hodnocení za 1. pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019
Uzavření průběžné klasifikace za 3. čtvrtletí:  pátek 29. března 2019
Pedagogická porada: úterý 2. dubna 2019
Třídní schůzky SRPŠ: čtvrtek 4. dubna 2019
Uzavření klasifikace pro 4. ročník:  25. dubna 2019
Pedagogická porada pro 4.A a 4.B: pátek 26. dubna 2019
Praktická maturitní zkouška 4.A a 4.B 29. dubna 2019
DT a PP spol. části 10. dubna – 15. května 2019
Ústní zkoušky třídy 4.B 20. –  23. května 2019
Ústní zkoušky třídy 4.A 27. –  30. května 2019
Uzavření klasifikace za 2. pololetí: pondělí 24. června 2019
Závěrečná klasifikační porada: úterý 25. června 2019
Vydání vysvědčení: pátek 28. června 2019

Přijímací řízení

Platí školský zákon č. 561/2004 Sb.§ 59 až § 64 v platném znění a vyhláška č. 671/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Žáci budou přijímáni na základě výsledků přijímacích zkoušek, prospěchu v 8. a 9. ročníku ZŠ a dalších skutečností.

Kompletní roční plán práce

Plán na druhé pololetí 2018/2019