Důležité termíny ve školním roce 2019/2020

Zahájení: pondělí 2. září 2019
Podzimní prázdniny: úterý 29. a ústředa 30. října 2019
Vánoční prázdniny: od pondělí 23. prosince 2019 do pátku 3. ledna 2020
Ukončení vyučování v 1. pololetí: čtvrtek  30. ledna 2020
Pololetní prázdniny: pátek 31. ledna  2020
Zahájení vyučování ve 2. pololetí: pondělí 6. února 2020
Jarní prázdniny: od pondělí 17. února  do neděle 23. února 2020
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. a pátek 10. dubna 2020 (státní svátek)
Ukončení vyučování ve 2. pololetí: pátek 28. června 2020
Hlavní prázdniny: od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2020
Provozní praxe 2. a 3. ročníků: od pondělí 18. května 2020 do pátku 29. května 2020
Lyžařský kurz: 6. – 10. 1. 2020    
Turistický kurz: bude upřesněno

 Klasifikace a porady v 1. pololetí 

Uzavření klasifikace za 1. pololetí:  pondělí 27. ledna 2020
Pedagogická porada: úterý 28. ledna 2020
Vydání výpisů hodnocení za 1. pololetí: pátek 31. ledna 2020
Praktická maturitní zkouška 4.A a 4.B pondělí 27. dubna 2020
DT a PP spol. části dle jednotného schematu
Ústní zkoušky třídy 4.B 16. května  – 7. června 2020
Ústní zkoušky třídy 4.A 16. května  – 7. června 2020

Přijímací řízení

Platí školský zákon č. 561/2004 Sb.§ 59 až § 64 v platném znění a vyhláška č. 671/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Žáci budou přijímáni na základě výsledků přijímacích zkoušek, prospěchu v 8. a 9. ročníku ZŠ a dalších skutečností.

Kompletní roční plán práce