images/work4.jpg

Náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Aleš Opata se ve středu 5. června setkal v sále Domu armády Praha se zaměstnavateli příslušníků aktivní zálohy. Jako poděkování za jejich vstřícný přístup, podporu aktivní zálohy a příspěvek k obranyschopnosti ČR jim předal děkovné listy. Mezi oceněnými byla i naše škola. Příslušníkem aktivních záloh je z naší školy Ing. Karel Fišer, kterému patří od nás velké poděkování. Mezi oceněnými byl i absolvent naší školy Ing. Ivo Bukovský, který působí v aktivní záloze již osm let.

Další informace najdete zde