images/work4.jpg

Dne 22. ledna proběhlo školní kolo v konverzační soutěži v anglickém jazyce. Soutěž byla určena žákům 1. - 3. ročníku. Žáci absolvovali poslechový test, pověděli něco o sobě a své rodině a konverzovali se členy poroty na určité téma, které si vylosovali.

Na prvním místě se umístil Richard Kala z 1.A, druhý v pořadí skončil Adam Vencbauer z 1.B a třetí příčku obsadil Tomáš Černák z 2.B. Děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme vítězům. Richardu Kalovi přejeme mnoho sil a úspěchů v krajském kole v Brně, které se koná 28. února.

předmětová komise Aj