images/work4.jpg

Druhý únorový týden probíhaly jarní prázdniny, a tak ve škole vládlo ticho a klid. S jedinou výjimkou, kterou byla učebna VYT2. Tam naopak bylo celý týden velmi živo. Probíhal zde totiž příměstský tábor Video a elektrotechnika hravě.

11 žáků okolních základních škol po celý týden pronikalo do tajů videa a elektrotechniky. Dopoledne se účastníci věnovali práci s kamerou a střihu videa na PC, po obědě se protáhli ve sportovní hale a pak se zabývali elekrotechnikou. To vše pod vedením učitele Ing. Matušky a pomocníků z Jedovnického infokanálu. V pátek si každý sestříhal svoje vlastní video. Podle ohlasů se tábor líbil.

Atmosféru příměstského tábora přiblíží i krátké video:

Další příměstské tábory proběhnou o hlavních prázdninách pod vedením Ing. Vybíhala a budou věnovány robotice. Tábory jsou pro zaměstnané rodiče dotovány z MAS Moravský kras.

Podrobnosti včetně podmínek dotace a přihlášek najdete zde.