images/work4.jpg

Ředitel SPŠ Jedovnice tímto informuje o přijatých opatřeních a situaci s ohledem na prevenci šíření koronaviru.

Po skončení jarních prázdnin (17. – 23. 2. 2020) a návratu do školy byli všichni zaměstnanci a žáci školy vyzváni ke zvýšenému dodržování hygienických zásad. Na všech sociálních zařízeních byla rozmístěna dezinfekční mýdla a jsou k dispozici papírové utěrky. Na informačních nástěnkách byly zveřejněny letáčky se zásadami chování v době hrozícího infekčního onemocnění. Dále byli vyzváni všichni, kdo pobývali v době prázdnin na území severní Itálie, aby se nahlásili a pozorovali svůj zdravotní stav. V případě příznaků nemoci je doporučeno kontaktovat telefonicky svého praktického lékaře a zůstat doma.

Vedení školy sleduje pravidelně celou situaci na webových stránkách krajské hygienické stanice, ministerstva školství a dalších dotčených orgánů státní správy a je v kontaktu se zřizovatelem.

Situace na škole je klidná, počet chybějících žáků se nevymyká průměru.

V řešení je postup v případě organizovaného zájezdu žáků do Skotska (1. - 7. 4. 2020). Účastníci dostali prostor k vyjádření svého stanoviska ke konání zájezdu. Jednáme i s CK, která zájezd organizuje. Konečné stanovisko školy bude zveřejněno v pátek 13. 3. 2020 v odpoledních hodinách.

Mgr. Miloš Šebela, ředitel školy