images/work4.jpg

ORGANIZACE VZDÉLÁVACÍCH AKTIVIT A DALŚÍ SOUVISLOSTI

 1. Oznamuji povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení. Týká se rizikových osob.
 2. Stanovuji provoz SPŠ Jedovnice a vyhlášená hygienická opatření

 Od pondělí 11. 5. 2020 je umožněna dobrovolná přítomnost žáků posledního ročníku ve škole.

V této souvislosti vyhlašuji hygienické podmínky pobytu ve škole:

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit.
 • Při cestě do školy a zpět domů se budete řídit obecnými hygienickými pravidly. Jste povinni mít zakrytá ústa i nos ochrannými prostředky a dodržovat dvoumetrový odstup.
 • Před školou minimalizujte vytváření větších skupin, koordinovat pohyb bude pan školník, totéž platí i pro odchod z areálu školy.
 • Do školní budovy budete vcházet průběžně, v odstupech. U hlavního vchodu použijete připravenou dezinfekci rukou a jednorázové utěrky, v případě potřeby si vezmete připravenou roušku.
 • Ve stanovených odstupech (2 m) vstoupíte do šaten, přezujete se a přesunete se do tříd. Vše s nasazenou rouškou. Pro každý den budete mít dvě roušky a sáček pro případ odložení roušky ve vyučování, či při konzumaci jídla.
 • Žákům je umožněno školní stravování. Zájemci se nahlásí paní vedoucí. 
  Před vstupem do jídelny si umyjete ruce a použijete dezinfekci na ruce. Jídlo ani pití si sami nenabíráte, neberete si ani příbor. Vše dostanete u výdejního okénka od personálu. Při stravování se dodržují stanovené rozestupy jako ve třídě. Respektujte značení v jídelně.
 • Žáci, kteří patří do rizikové skupiny, tj. trpí chronickým onemocněním plic, ledvin a jater, onemocněním srdce, mají poruchy imunitního systému, trpí těžkou obezitou nebo léčenou cukrovkou, nebo žijí ve společné domácnosti s někým, kdo vykazuje alespoň jeden z faktorů, musí před prvním vstupem předložit podepsané prohlášení, že byli s rizikovými skupinami seznámeni a že čestně prohlašují, že netrpí žádnými příznaky virového onemocnění. Formulář bude ke stažení na našich webových stránkách. Pokud tyto dokumenty nepodepíšete, nebude vám umožněn vstup do školy.


Žáci 4.A budou pro konzultace využívat  učebny 3.A (maturanti z MAT) a do učebny 4.B (maturanti z ANJ). Učebny jsou ve 3. patře budovy A. V učebně pak setrvají po celou dobu konzultací. Ve třídě budou pravidelně větrat min. jednou za hodinu po dobu 5 min., budou dodržovat rozsazení do jednotlivých lavic a budou opakovaně používat dezinfekci rukou, která bude ve třídě k dispozici, a to po každém konzultačním bloku.
Při pohybu po chodbách, na toaletách, ve společných prostorách minimalizujte kontakty, a to i se zaměstnanci. Jste povinni mít nasazené roušky. Při samotné výuce ve třídě o rouškách rozhodne vyučující.


Žáci 4.B se za stejných pravidel přesunou do učebny 3.B ( dle seznamu 1 – 9, tj. po M. Magdu) a do učebny 1.B (dle seznamu žáci 10 - 19 ). Učebny jsou ve 4. patře budovy A.

Z důvodu efektivnosti výuky a cílené přípravy na maturitu povoluji využívat také učebny STR, VY6, VY1, 2, 3 a 4. Rozhodnutí o jejich využívání je na konkrétních vyučujících dle rozvrhu konzultací. Při přesunu platí výše zmíněná pravidla. Po každém konzultačním bloku bude učebna vydezinfikována a vyvětrána. I v těchto učebnách platí dodržování rozestupů, dezinfekce rukou a minimalizování kontaktů. Chráníte tím nejen sebe, ale také vaše pedagogy.

V Jedovnicích 5. 5. 2020

Mgr. Miloš Šebela, ředitel školy