images/work4.jpg

ORGANIZACE UBYTOVÁNÍ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE PŘI SPŠ JEDOVNICE

 1. Oznamuji povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení (ke stažení na webu školy).
 2. Informace o provozu domova mládeže a vyhlášená hygienická opatření


Od pondělí 11. 5. 2020 je umožněna dobrovolná přítomnost žáků posledního ročníku ve škole s možností ubytování na domově mládeže.

V této souvislosti vyhlašuji hygienické podmínky pobytu:

 • Vstup do domova mládeže je umožněn pouze ubytovaným žákům.
 • Nikdo s příznaky onemocnění (horečka, kašel, ztráta čichu a chuti a jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do domova vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z příznaků, bude umístěn do izolační místnosti a bude informován zákonný zástupce s výzvou k okamžitému vyzvednutí. Informována bude i příslušná hygienická stanice.
 • Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
 • Pro každý den budete mít dvě roušky a sáček pro případ odložení roušky ve vyučování, či při konzumaci jídla.
 • Společenské místnosti se nebudou využívat.
 • Při přesunech ubytovaných žáků dodržujte min.2m odstupy
 • Pro dezinfekci použitých roušek je určena společná kuchyňka ve 2NP, tj. naproti kanceláře vychovatelů.
 • Pro umístění žáků s podezřením z onemocnění se vyčleňuje, tzv. ředitelský pokoj. Pro hygienu bude používána přilehlá koupelna.
 • Na každém pokoji může být ubytován pouze jeden žák. Návštěvy jsou zakázány.
 • Každý pokoj bude vybaven dezinfekcí a papírovými ubrousky.
 • Na pokoji se nevyžaduje nošení roušky. Nařizuje se časté větrání.
 • Ve sprchách může být pouze jeden ubytovaný.
 • Žáci, kteří patří do rizikové skupiny, tj. trpí chronickým onemocněním plic, ledvin a jater, onemocněním srdce, mají poruchy imunitního systému, trpí těžkou obezitou nebo léčenou cukrovkou, nebo žijí ve společné domácnosti s někým, kdo vykazuje alespoň jeden z faktorů, musí před prvním vstupem předložit podepsané prohlášení, že byli s rizikovými skupinami seznámeni a že čestně prohlašují, že netrpí žádnými příznaky virového onemocnění. Formulář bude ke stažení na našich webových stránkách. Pokud tyto dokumenty nepodepíšete, nebude vám umožněn vstup do školy.

V Jedovnicích 6. 5. 2020                                                                             

Mgr. Miloš Šebela, ředitel