images/work4.jpg

SPŠ Jedovnice obdržela od firmy Lear Corporation Czech Republic s.r.o. se sídlem ve Vyškově výraznou podporu ve formě daru síťového vybavení (switche, routery), vše od špičkové firmy Cisco. Získali jsme tím vybavení, na které bychom jinak finančně nedosáhli.

Žáci oboru informační technologie se díky tomu dostanou ke kvalitním technologickým prvkům a jejich výuka se tak opět přiblíží firemní realitě. Držet krok s překotným tempem vývoje v této oblasti je pro školy neřešitelný problém. Učit v muzeu také nechceme, a tak velmi vítám tuto formu podpory. Co již nevyhovuje špičkovým firmám, může pro školy znamenat výrazný skok v cestě za kvalitní výukou.

Rád bych ještě jednou poděkoval fy Lear Corporation Vyškov za jejich přístup a vstřícnost. Kéž by takovýchto subjektů bylo více. Tato společnost ukázala cestu ostatním, jak často deklarovanou  podporu českému odbornému školství přenést z papíru do praxe.

Děkujeme!

foto

Mgr. Miloš Šebela, ředitel školy