images/work4.jpg

V důsledku vydaných Opatření obecné povahy informujeme o změně termínů souvisejících s konáním přijímacích zkoušek na SPŠ Jedovnice.

Školní přijímací zkouška pro obor Informační technologie:

  1. termín: středa  5. května 2021
  2. termín: pátek   7. května 2021

Pozvánku s podrobnými informacemi obdrží uchazeči nejpozději 14 dnů před konáním 1. termínu mailem.

Zveřejnění výsledků: středa 19. května 2021 

Odevzdávání zápisového lístku: od 20. května do 2. června 2021

Děkujeme za pochopení.