images/work4.jpg

Stávající hliníkové rozvody elektřiny na domově mládeže byly nevyhovující a revizní zprávy opakovaně upozorňovaly na nutnou rekonstrukci rozvodů ve všech třech patrech. Docházelo k častým poruchám a výpadkům a celkový stav byl na hranici havarijního stavu.

Díky uvolněným finančním prostředků z odboru investic JmK se v době letošních hlavních prázdnin proměnil domov mládeže v jedno velké staveniště.

Probíhá kompletní rekonstrukce elektroinstalace, vyměněna jsou všechna svítidla, vypínače i zásuvky, což přinese energetické úspory. Pokoje dostanou i nové obložení a budou nově vymalovány. Zlepší se tak podmínky ubytovaných žáků, spolehlivost rozvodů a také bezpečnost provozu.

Věříme, že „nový“ domov přivítá své žáky již 1. 9. 2021.

 

M. Š.