images/work4.jpg

Ve dnech 23. a 24. srpna proběhl na naší škole kovářský Workshop. Tuto akci pořádala Kulturně spolková komise městyse Jedovnice u příležitosti 770. výročí první zmínky o Jedovnicích v rámci širší akce s názvem: Historické zastavení - návrat ke kořenům. Účastníky byli občané Jedovnic a okolních obci, kteří si zde vyzkoušeli pod vedením Ing.Fišera základní kovářské práce, které ovládal běžný venkovský kovář, a odnesli si domů své první kovářské výrobky, každý podle své šikovnosti.

K. F.