images/work4.jpg

Naše škola uspořádala na začátku školního roku pro studenty prvních ročníků společný adaptační třídenní pobyt. Po přivítání ve třídě a prohlídce školy jsme se přesunuli do kempu na břehu rybníka Olšovec, kde jsme se ubytovali ve zděných chatkách. Využili jsme možností přilehlého areálu ke hře softballu a minigolfu. Večer byl zakončen procházkou zdejším okolím a společným opékáním špekáčků.

Druhého dne pro nás naši učitelé přichystali orientační závod se zajímavým doprovodným programem. Odpoledne jsme si mohli vyzkoušet plavbu v kánoi a na paddeboardu. Třetí den byl věnován prohlídce jeskyně Balcarka. Potom jsme jeli na Holštejn, kde pro nás měl pracovník CHKO Moravský kras připravené zajímavé povídání spojené s naučnou vycházkou kolem zříceniny holštejnského hradu směrem k Bílému potoku. Čas strávený s učiteli a spolužáky nakonec uběhl velmi rychle. Domů jsem se vrátila plna nových dojmů a zážitků. Věřím, že se tato akce všem líbila tak jako mně.

M. Sedláková, žákyně 1.A

foto mobilem 1.A+1.B