images/work4.jpg

Dne 21.10.2021 navštívili žáci třídy 2.A naší školy firmu Ševčík Hydro v Kotvrdovicích. Firma se zabývá výrobou technologií pro vodní energetiku. Prohlédli si montáž, svařovnu, lakovnu, obrámění klasické i CNC. Navštívili i konstrukční kancelář, kde pracují absoloventi naší školy.

Po celu dobu exkurze se nám osobně věnoval a provázel nás majitel firmy pan Radek Ševčík, za což mu velmi děkujeme. Exkurze byla velmi zdařilá a přínosná, obohatila vědomosti žáků naší školy.

K. F.