images/work4.jpg

Dne 20.4.2022 přijala Rada Jihomoravského kraje usnesení č.3778/22/R61, na jehož základě rozhodl ředitel školy o navýšení předpokládaného počtu uchazečů přijímaných ke vzdělávání takto:

Obor:      Strojírenství                             -   předpokládaný počet přijímaných uchazečů      33

               Informační technologie            -   předpokládaný počet přijímaných uchazečů      33

Výsledky JPZ budou zveřejněny v pátek 29. 4. 2022 na webových stránkách školy v sekci Přijímací řízení, a to pod přidělenými registračními čísly.