images/work4.jpg

Dne 25. března 2022 proběhl 28. ročník Celostátní matematické soutěže. Žáci naší školy se zúčastnili soutěže na soutěžním středisku v Brně na Střední škole informatiky a spojů. Účastnili jsme se ve třech kategorií: Kategorie IV (žáci prvního ročníku čtyřletých studijních obory), Kategorie V (žáci druhého ročníku čtyřletých studijních obory) a Kategorie VI (žáci třetího ročníku čtyřletých studijních obory).

Uvádíme výborné výsledky Alexa Kakáče a Viléma Pořízky:


Alex Kakáč (1.A)           1.-6. místo, bez ztráty bodů: 25/25 bodů                    - Kategorie IV (154 účastníků)
Vilém Pořízka (2.B)       4.-6. místo, se ztrátou jediného bodu: 24/25 bodů     - Kategorie V (268 účastníků)

Dalším úspěšným řešitelem byl:
Maxim Vašíček(1.B)    7.-32. místo, 16/25 bodů                                              - Kategorie IV (154 účastníků)

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
D. J.