images/work4.jpg

Dne 16. 5. 2022 od 15. hod. proběhla v rámci činnosti Kovářského kroužku při naší škole návštěva žáků ZUŠ Jedovnice v kovárně, kde se tito žáci měli možnost seznámit se základními kovářskými pracemi.

Akce byla ze strany ZUŠ hodnocena velmi pozitivně. Účastníci si odnesli vlastnoručně vyrobený výrobek - skobu.

K. F.