images/work4.jpg

Ve čtvrtek 10. listopadu navštívila naši školu skupina specialistů z institutu tělovýchovy CASRI Praha, která provádí testování v oblasti fyzické a psychické zdatnosti nejen příslušníků naší armády, ale také profesionálních sportovců a v projektu „Tělo“ středoškoláků.

Necelá padesátka vybraných žáků ze třetího a čtvrtého ročníku podstoupila na šesti stanovištích postupně biometrické vyšetření, zjištění síly stisku ruky a zátěžový test na rotopedech. V úvodu testování se žáci podrobili odběru krve s následným rozborem. Součástí testování byly i dva psychologické testy, jejichž vyhodnocení se žáci dozvědí individuálně začátkem příštího roku. Celý projekt byl završen člunkovým během a skokem z místa. Výsledky zdatnosti byly u řady žáků nadprůměrné, což je pro nás potěšující.

V celé republice je pro projekt vybráno 12 středních škol a tak si vážíme toho, že mezi nimi je i naše škola.

V. J.