images/work4.jpg

Jako téměř každý rok se SPŠ Jedovnice společně se Základní školou Jedovnice účastnily turnaje v učitelském volejbale. Turnaj proběhl opět v Letovicích a letošní účast byla velmi početná. Na turnaji hrálo 11 družstev z celého okresu.

Naše smíšené družstvo obsadilo ve velké konkurenci 3. místo! Jsme moc rádi, že jsme složili družstvo a mohli si zahrát a také se setkat s kolegy z jiných škol. Velkou posilou nám byl Petr Šmída, který nás jako nepedagogický pracovník posílil ve hře a velmi napomohl k dobrému výsledku. Děkujeme. Dík patří i všem ostatním za to, že si našli čas a měli ochotu školy reprezentovat.

Příští rok se opět těšíme!

H.D.