images/work4.jpg

Přebalit batohy z cyklo-vodáckého kurzu a už v pondělí 13. 6. čekala 3.B další exkurze, tentokrát na Pálavu. Jako správní Moraváci jsme si zvolili tuto chráněnou krajinou oblast. Slovy Chinaski „najdu tam všechno, co na světě mám rád, vodu, slunce a nekonečný vinohrad.“

Po dvou letech se opět uskutečnil olympijský den, v úterý 28. 6. 2022. Soutěžilo se v individuálních sportech a v jednom kolektivním sportu, kterým byl volejbal. Kromě tradičních disciplín se soutěžilo i v netradičních sportech, jako jsou hry petangue a mölky.

Letošní cyklo – vodácký kurz proběhl ve dvou termínech. Dva týdny po sobě strávili žáci 2. a 3. ročníku opět v krásném prostředí kempu Jemčina u Třeboně.

V pondělí 23. 5. 2022 zorganizovala naše škola pro žáky prvních ročníků odbornou exkurzi do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Nejdříve jsme zhlédli krátký film o elektrárně. Poté následovala prohlídka zařízení umístěného v podzemí, kde jsme získali další informace o chodu celé elektrárny. Dále jsme se přesunuli k dolní a následně k horní nádrži, kterou jsme celou obešli. I když se mračilo, dohlédli jsme až na Praděd, nejvyšší horu Jeseníků.

Ve středu 25.5.2022 se studenti 3. A David Meleg, Matěj Hanousek a Martin Navrátil zúčastnili celostátní soutěže zaměřené na Stirlingův motor. Soutěž se konala v Národním technickém muzeu v Praze.