images/work4.jpg

Ve dnech 23. a 24. srpna proběhl na naší škole kovářský Workshop. Tuto akci pořádala Kulturně spolková komise městyse Jedovnice u příležitosti 770. výročí první zmínky o Jedovnicích v rámci širší akce s názvem: Historické zastavení - návrat ke kořenům. Účastníky byli občané Jedovnic a okolních obci, kteří si zde vyzkoušeli pod vedením Ing.Fišera základní kovářské práce, které ovládal běžný venkovský kovář, a odnesli si domů své první kovářské výrobky, každý podle své šikovnosti.

Stávající hliníkové rozvody elektřiny na domově mládeže byly nevyhovující a revizní zprávy opakovaně upozorňovaly na nutnou rekonstrukci rozvodů ve všech třech patrech. Docházelo k častým poruchám a výpadkům a celkový stav byl na hranici havarijního stavu.

Konec školního roku jsme si na průmyslovce zpříjemnili pozváním Armády ČR. Jak návštěva probíhala se dozvíte z našeho videa

J. M.

Ředitel SPŠ Jedovnice vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení ke studiu ve školním roce 2021/2022.

Kritéria zde.

Dne 21.6. se konala exkurze 2.B ve městě Brně. Hoši měli příležitost si prohlédnout Brno z kánoí a raftu, jež odrazili od břehů Svratky v Bystrci a ukončili plavbu nedaleko brněnského výstaviště. Firma Sunsport nám poskytla jednak plavidla, tak také záchranné vesty, pádla a vše potřebné k plavbě. Celou trasu s námi sjížděla instruktorka Petra, která hochům připravila i několik překvapení. Počasí nám také přálo, tudíž vše dopadlo, jak mělo.