images/work4.jpg

Krátké video s komentářem vás seznámí s průběhem této stavby, která je téměř u konce.

Výsledky přijímacího řízení maturitních oborů pro školní rok 2021/2022 jsou zde.

Naši letošní maturanti, žáci strojírenského oboru, se opět zúčastnili soutěže Národního technického muzea v Praze ve stavbě Stirlingova motoru. Vzhledem k opatřením ohledně šíření onemocnění COVID- 19 probíhala soutěž korespondenčně. Přestože při vlastní soutěži došlo k poškození motoru námi nezaviněnou neodbornou manipulací, umístili se naši borci na předních místech. Veškeré informace ohledně vývoje a konstrukce soutěžního motoru najdete v této souhrné zpávě.

V letošním roce se opět zúčastníme. Soutěžní klání proběhne až po maturitách a všichni věříme, že znovu uspějeme.

K. F.

Co se právě děje na průmyslovce, se dozvíte z krátkého videa aneb Komu se nelení, tomu se zelení, tentokrát na střeše.

JM

V důsledku vydaných Opatření obecné povahy informujeme o změně termínů souvisejících s konáním přijímacích zkoušek na SPŠ Jedovnice.