images/work4.jpg

V souvislosti s odevzdáváním přihlášek ke studiu informujeme veřejnost, že pracovní doba na sekretariátu školy je v týdnu od 22. – 26. 2. 2021  nově stanovena na dobu od 8 .00 – 15:30 hod.

Přihlášky lze také zasílat do 1. 3. 2021 poštou na adresu:  SPŠ Jedovnice, Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. února 2021 do 28. února 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).
  • Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.

Nastal čas pro odevzdávání přihlášek na střední školy. Nejzazším termínem je 1. 3. 2021. Máte tedy celý měsíc na splnění všech náležitostí s tím spojených. Za naši školu bych rád upřesnil, že dle "Kritérií je na přihlášce nutné vyplnit známky za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, nechat přihlášku potvrdit ve škole a zajistit si lékařské potvrzení. Máte-li zkontrolováno, můžete přihlášku zaslat poštou na adresu SPŠ Jedovnice, Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice, nebo ji doručit osobně na sekretariát školy, hlavní budova A, 3. patro. Pracovní doba sekretariátu je každý všední den od 7:00 -15:30.

V případě dotazů volejte 516 490 601, nebo pište na skola@spsjedovnice.cz

Tato soutěž se tradičně koná v adventním čase před Vánoci. Epidemiologická situace a nařízení vlády ji však v tomto termínu nedovolily uspořádat. Pořadatel nejprve posunul termín soutěže na leden, ale ani tak ji nebylo možno uspořádat v tradičním pojetí. Bylo rozhodnuto, že se soutěž jako první v republice bude konat online.

dle sdělení pana ministra školství R. Plagy se avizovaný návrat žáků maturitního ročníku do škol od 1. února nekoná. Důvodem jsou nepříznivá čísla v souvislosti s vývojem epidemiologické situace. Škola tedy pokračuje v distanční výuce.

Sledujte informace v Edookitu, nebo na našich stránkách.