images/work4.jpg

Letošní ročník naší robotické soutěže byl co do počtu přihlášených robotů rekordní.

Zřejmě i proto nás navštívila kamera České televize. V archivu ČT se můžete podívat na dvě videa.

Dne 28. dubna 2023 se na SPŠ Jedovnice uskutečnilo poslední zvonění dvou maturitních tříd. Tato obnovená tradice znamenala pro studenty poslední rozloučení se školou, která hrála v životě studentů významnou roli.

V pátek 15. dubna 2023 mělo 20 studentů leteckého kroužku naší školy jedinečnou příležitost navštívit vojenské historické muzeum Arsenal ve Vídni pod vedením Ing. Fišera. Byla to nejen příležitost pro studenty k prohloubení svých znalostí o letecké historii, ale také k získání nových zážitků a poznatků.

Dne 13.4. 2023 se v Hranicích na Moravě uskutečnilo celostátní klání v modelování a práce v Solidworks. Soutěže se zúčastnilo 46 studentů 12 škol z celé republiky.