images/work4.jpg

Po roční přestávce zveme opět do naší sportovní haly na soutěž JedoBot.

foto

Naše škola uspořádala na začátku školního roku pro studenty prvních ročníků společný adaptační třídenní pobyt. Po přivítání ve třídě a prohlídce školy jsme se přesunuli do kempu na břehu rybníka Olšovec, kde jsme se ubytovali ve zděných chatkách. Využili jsme možností přilehlého areálu ke hře softballu a minigolfu. Večer byl zakončen procházkou zdejším okolím a společným opékáním špekáčků.

Ve dnech 23. a 24. srpna proběhl na naší škole kovářský Workshop. Tuto akci pořádala Kulturně spolková komise městyse Jedovnice u příležitosti 770. výročí první zmínky o Jedovnicích v rámci širší akce s názvem: Historické zastavení - návrat ke kořenům. Účastníky byli občané Jedovnic a okolních obci, kteří si zde vyzkoušeli pod vedením Ing.Fišera základní kovářské práce, které ovládal běžný venkovský kovář, a odnesli si domů své první kovářské výrobky, každý podle své šikovnosti.

Stávající hliníkové rozvody elektřiny na domově mládeže byly nevyhovující a revizní zprávy opakovaně upozorňovaly na nutnou rekonstrukci rozvodů ve všech třech patrech. Docházelo k častým poruchám a výpadkům a celkový stav byl na hranici havarijního stavu.

Konec školního roku jsme si na průmyslovce zpříjemnili pozváním Armády ČR. Jak návštěva probíhala se dozvíte z našeho videa

J. M.