images/work4.jpg

 Pro hodnocení žáků středních škol vedle vyhláškyč.211/2020 Sb.(dále jen vyhláška) platí i nadále pravidla pro hodnocení uvedená ve školském zákoně č.561/2004 Sb. (dále jen školský zákon). Obdobné platí i pro ta ustanovení vyhlášky č. 13/2005 Sb., která nejsou v rozporu s vyhláškou. Důležité je zopakovat následující.

ORGANIZACE UBYTOVÁNÍ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE PŘI SPŠ JEDOVNICE

  1. Oznamuji povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení (ke stažení na webu školy).
  2. Informace o provozu domova mládeže a vyhlášená hygienická opatření


Od pondělí 11. 5. 2020 je umožněna dobrovolná přítomnost žáků posledního ročníku ve škole s možností ubytování na domově mládeže.

Oprava bude zahájena začátkem května, a to v úseku od zatáčky u Vinotéky v Podhájí po budovu základní školy včetně komunikace okolo ní. V úseku zatáčka - bytovka Na Větřáku bude provoz sveden na polovinu vozovky a řízen semafory. Od křižovatky pod bytovkou bude zákaz vjezdu s výjimkou pro složky integrovného záchranného systému a pro osoby zde bydlící, vlastnící garáž nebo zde pracující.
Pro parkování učitelů a studentů SPŠ bude u bytovky otevřena brána na asfaltové hřiště.

ORGANIZACE VZDÉLÁVACÍCH AKTIVIT A DALŚÍ SOUVISLOSTI

  1. Oznamuji povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení. Týká se rizikových osob.
  2. Stanovuji provoz SPŠ Jedovnice a vyhlášená hygienická opatření

 Od pondělí 11. 5. 2020 je umožněna dobrovolná přítomnost žáků posledního ročníku ve škole.

Na základě upřesňujících informací MŠMT uvádíme odkaz na nově přijatý zákon č. 135/2020 Sb. a zpřesňující informace k tomuto zákonu.